Navy – Super Shield Sơn chống thấm đa năng cao cấp

    Navy – Super Shield Sơn chống thấm đa năng cao cấp là chất chống được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsinoxa.

    Danh mục:
    X